Kvantitativno određivanje IgG antitela na virus SARS-COV2


  1. Državljani Republike Srbije i strani državljani sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, članovi stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članovi njihovih porodica, kao i za sve druge strane državljane
    Uplatilac fizičko lice: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

Uplatilac pravno lice: Naziv i sedište pravnog lica
Svrha uplate: Kvantitativno određivanje IgG antitela na virus SARS-COV2
Primalac: Republički fond za zdravstveno osiguranje
Šifra plaćanje: 189-gotovinsko, 290-bezgotovinsko

IZNOS: 1.800,00 dinara . Cena se primenjuje od 20. Naja 2021.godine
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

Uplatilac fizičko lice- poziv na broj odobrenja(bez modela)
1. 504 – jedinstveni matični brij građana za državljane Republike Srbije,

2.  504 – broj pasoša ili broj inostranog osiguranja za strane državljane.

Uplatilac pravno lice iz Republike Srbije: poziv na broj odobrenja (bez modela)

504- PIB pravnog lica

RADNIM DANIMA OD 7-11 ČASOVA/ PRIJEMNO ODELJENJE – MIKROBIOLOGIJA

REZULTATI ZA 24-48 ČASOVA

U DIGITALNI ZELENI SRTIFIKAT ULAZE SAMO POZITIVNI NALAZPRISUSTVA ANTITELA(negativni i granični nisu obuhvaćeni)

VAŽI DO 30.11.2021. GODINE

Related Posts

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос једног извршиоца на неодређено време,…