Svetski dan zdravlja, 7. april 2020.godine


Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Svetske zdravstvene organizacije – Kancelarije za Srbiju, svake godine obeležava 7. april, Svetski dan zdravlja, kao jedan od značajnih datuma iz Kalendara javnog zdravlja. Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja je: „Podržite medicinske sestre i babice”.

Svetski dan zdravlja 2020.godine naglašava značajnu ulogu medicinskih sestara i babica u pružanju zdravstvene zaštite širom sveta i poziva na podizanje kapacitetakako bi se obezbedila bolja podrška zdravstvenom sistemu. Povodom Svetskog dana zdravlja ove godine biće objavljen prvi globalni izveštaj o sestrinstvu u svetu. Ovaj izveštaj će pružiti uvid u globalnu sliku trenutnog broja medicinskih sestara i potreba za jačanjem radnih kapaciteta u cilju jačanja zdravstvenog sistema. Izveštaj predstavlja osnov za prikupljanje podataka,dijalog i zagovaranje, dalja istraživanja i ulaganja u zdravstvenu radnu snagu za buduće generacije. Izveštaj za babice biće pripremljentokom 2021. godine.

Medicinske sestre i babice predstavljaju gotovo 50% globalne zdravstvene radne snage. Na svetskom nivou postoji nedostatak svih profila zdravstvenih radnika, a više od 50% trenutnog nedostatka zdravstvenih radnika čine medicinske sestre i babice. Da bi sve zemlje dostigle trećimilenijumski cilj održivog razvoja o zdravlju i blagostanju, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da će svetu do 2030. godine biti potrebno dodatnih devet miliona medicinskih sestara i babica. Medicinske sestre imaju ključnu ulogu u promociji zdravlja, prevenciji bolesti i pružanju primarne zdravstvene nege i zdravstvene nege u zajednici. Medicinske sestre i babice su često prvi, a ponekada i jedini zdravstveni radnici koje ljudi vide, a kvalitet njihove procene nege i nege u procesu lečenja je od presudnog značaja. Deo su lokalne zajednice deleći njenu kulturu, snage i ranjivosti i na taj način mogu da oblikuju i pruže efikasne intervencije za ispunjavanje potreba pacijenata, porodica i zajednica.

Ciljevi  obeležavanja ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja su:

1. Da se skrene pažnja i uvaži rad i požrtvovanost medicinskih sestara i babica čija je uloga u pružanju zdravstvene zaštite neprocenjiva.

2. Da se naglasi značaj kontinuiranog usavršavanja medicinskih sestara i babica.

3. Da se pruži podrška ulaganjima u medicinske sestre i babice.

Poziv na akciju stanovništvu, donosiocima odlukai zdravstvenim radnicima

Poziv na akciju stanovništvu

1. Medicinskim sestrama i babicama treba pokazati zahvalnost za njihov rad.

2. Pozvati lokalne lidere da učine više kako bi podržali medicinske sestre i   babice i omogućili im da rade u punom potencijalu.

Poziv na akciju donosiocima odluka

1. Uložiti u obrazovanje i zapošljavanje medicinskih sestara i babica, tako da univerzalna zdravstvena pokrivenost postane realnost svuda.

2. Osnažiti uticaj medicinskih sestara i babica čime će se poboljšati zdravstvene usluge.

3. Preduzeti korake za poboljšanje prikupljanja podataka o radnoj snazi kako bi se bolje organizovali resursi i izvršile promene tamo gde je najpotrebnije.

Poziv na akciju zdravstvenim  radnicima

1. Iskazati poštovanje prema medicinskim sestrama, babicama i ostalim zdravstvenim radnicima.

2. Uvažitinjihove ideje i stavove.

Uključiti medicinske sestre i babice u odlučivanje.

Medicinske sestre i babice u Republici Srbiji

Prema podacima Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (KMSZTS) izregistra članova za 2020. godinu registrovano je 85.347 medicinskih sestara-tehničara koji rade u zdravstvenom i socijalnom, državnom i privatnom sektoru. Broj članova prema ograncima: Beograd – 227.00, Vojvodina – 21.298, Niš –15.798, Užice – 8786, Kragujevac – 14.225, Kosovo i Metohija – 2540. U ovom registru nema izdvojenih podataka za babice, što prema nekim ocenama ukazuje da je to kod nas „nevidljiva” profesija. Diplomiranjem stiču stručni naziv strukovna medicinska sestra – babica (viša stručna sprema) i medicinska sestra – babica (srednja stručna sprema), što je u svetu nepoznata profesija (ili je medicinska sestra ili je babica).

Broj medicinskih sestara i babica u Republici Srbiji prikazan je u publikaciji Zdravstveno statistički godišnjak Republike Srbije (2018)Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

(http://www.batut.org.rs/download/publikacije/pub2018.pdf)

Krovna strukovna asocijacija za medicinske sestre je Međunarodno veće medicinskih sestara (International Council of Nurses, ICN),a za babice Međunarodni savet babica (International Confederation of Midwives, ICM). Kod nas ima veliki broj registrovanih strukovnih udruženja, a izdvajaju se dva sa najvećim brojem članova: Udruženje medicinskih sestara i babica Srbije i Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije – Društvo medicinskih sestara.

U narednom periodu, u toku ove godine koja je od strane SZO proglašena za godinu medicinskih sestara i babica,ikasnije, neophodno je da se status i položaj medicinskih sestara uredi zakonskom regulativom: izradi zakon o sestrinstvu ili zdravstvenoj nezi, pravilnik koji definiše standarde i normative usluga koje pružaju medicinske sestre i babice, kao i da se revidiraju postojećipravilnici, izrade protokoli i procedure za određene usluge koje pružaju medicinske sestre i babice, kao i standardi formalnog i neformalnog obrazovanja za medicinske sestre i babice.

Related Posts