OBJEDINJEN KONKURS U SKLOPU OBELEŽAVANJA KALENDARA JAVNOG ZDRAVLJA ZA DECU PREDŠKOLSKIH USTANOVA I UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA


Zbog aktuelne epidemije zarazne bolesti COVID-19 i ove godine Konkurs za najbolje likovne i literarne radove u okviru obeležavanja tri kampanje -Nedelje zdravlja usta i zuba, Svetskog dana hrane u okviru Oktobra – meseca pravilne ishrane i Svetske i Nacionalne nedelje dojenja objavljujemo zajedno.  Pozivamo naše uvažene saradnike iz ovih ustanova i šire da uzmu učešće u realizaciji i da kroz zdravstveno vaspitni rad sa roditeljima i decom na navedene teme daju doprinos informisanju i formiranju pravilnih navika naših najmlađih u cilju očuvanja i unapređenja njihovog zdravlja .

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”

CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA I MREŽA INSTITUTA/ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U REPUBLICI SRBIJI

RASPISUJU KONKURS

ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA

NA SLEDEĆE TEME:

1. „ ČUVAM SVOJE ZUBE – PONOSIM SE OSMEHOM “

2. „DOJENJE JE POKLON ZA CEO ŽIVOT“

3. „BIRAM PAMETNIJE, HRANIM SE ZDRAVIJE“

Konkurs je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja, pravilne ishrane i podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi.

Za svaku od tema, po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika – uzrast I – IV razred osnovne škole i V-VIII razred osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave okružnom zavodu/institutu za javno zdravlje, Centru za promociju zdravlja, sa naznakom  „Za konkurs – Nedelja zdravlja usta i zuba“,odnosno „Za konkurs – Svetska nedelja dojenja“ i „Za konkurs – Oktobar mesec pravilne ishrane“ najkasnije do 29. oktobra 2021. godine. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim ih okružni zavodi/instituti za javno zdravlje dostavljaju Institutu za javno zdravlje Srbije ”Dr Milan Jovanović Batut” do 19. novembra 2021. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad za svaku od kampanja koji će biti štampan u vidu postera tokom 2022. godine.

Konkurs nije nagradnog karaktera (iako u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade na okružnom nivou), već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstveno vaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije. Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravih stilova života.

Related Posts