Међународни дан физичке активности – 10. мај 2019. годинеМеђународни дан физичке активности – 10. мај 2019. године

Савремени начин живота који се одликује високим степеном урбанизације и технолошког развоја, поред неоспорног побољшања животних и радних услова, има ...