KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA


INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”

CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA I MREŽA INSTITUTA/ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U REPUBLICI SRBIJI

RASPISUJU KONKURS

ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA

NA SLEDEĆE TEME:

1. „ZDRAVE NAVIKE ZA ZDRAVE ZUBE”

2. „PODRŽI DOJENJE – ZA ZDRAVIJU PLANETU”

3. „ZDRAVLJE NA USTA ULAZI“

Konkurs je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstvenovaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja, pravilne ishrane i podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi.

Za svaku od tema, po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika uzrasta I–IV razred osnovne škole i V–VIII razred osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave okružnom zavodu/institutu za javno zdravlje, Centru za promociju zdravlja, sa naznakom „Za konkurs – Nedelja zdravlja usta i zuba”, odnosno „Za konkurs – Svetska nedelja dojenja” i „Za konkurs – Oktobar mesec pravilne ishrane” najkasnije do 25. oktobra 2020. godine. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim ih okružni zavodi/instituti za javno zdravlje dostavljaju Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” do 20. novembra 2020. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad za svaku od kampanja. Najbolji radovi svake od kampanja će biti štampani u vidu postera tokom 2021. godine.

Konkurs nije nagradnog karaktera (iako u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade na okružnom nivou), već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstvenovaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije. Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno-promotivnog materijala u cilju kontinui-rane promocije zdravih stilova života.

Related Posts