Међународни дан физичке активности – 10. мај 2019. године


Савремени начин живота који се одликује високим степеном урбанизације и технолошког развоја, поред неоспорног побољшања животних и радних услова, има и низ негативних ефеката по здравље. Међу факторима ризика за развој хроничних незаразних болести свакако је физичка активност односно неактивност

Related Posts

SRCEM UPOZNAJ SRCE!

Svetski dan srca, 29. septembar 2023. godine Kardiovaskularne bolesti (KVB)…