ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО Uncategorized ИСТРАЖИВАЊЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ

Categories:

Позив за учешће у теренском делу истраживања

Истраживање здравља становништва Републике Србије у 2019.год., четврто национално истраживање здравља у нашој земљи, биће реализовано од 5.октобра до 30.децембра ове године. Истраживање ће спровести Републички завод за статистику Србије у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством  здравља Републике Србије.

Подаци ће се прикупљати путем интервјуа „лицем у лице“ – анкетирањем испитаника и самопопуњавањем упитника од стране испитаника без учешћа анкетара. Приликом спровођења истраживања обавиће се и основна антрополошка мерења анкетираних особа (висина, тежина) као и мерење притиска.

Позивају се заинтересовани незапослени здравствени радници да се о могућности учешћа у Истраживању током теренског прикупљања података више информишу на сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs.